We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

SAULE BRAUCA DEBES​Ī​S

by JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €5 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Skaņu celiņš
  Original motion picture soundtrack

  Includes unlimited streaming of SAULE BRAUCA DEBESĪS via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €9 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 6 JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS releases available on Bandcamp and save 35%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Kur Tu Biji, Alutiņ, DIV' SVECĪTES, Meitiņas Dancoja - radio version, SAULE BRAUCA DEBESĪS, IEVIŅA, and KĀLABAD. , and , .

  Purchasable with gift card

    €12.03 EUR or more (35% OFF)

   

1.
Neguli, Saulīte, ābeļu dārzā! Mēnestiņš, čigāniņš, nāks tevi meklēt. Bēdz, bēdz, Saulīte, Mēnesis dzenas! Drīz vien Saulīte Mēnesim rokās. Jau Saulīte Mēnesim rokās! Juris Kaukulis – balss, sitaminstrumenti, merlins, basģitāra, elektronika Ieva Strode – balss, vijole
2.
Ķekatnieki 02:45
Mēs nākam pār trejdeviņām jūrām, Pār trejdeviņiem kalniem, Caur trejdeviņiem mežiem, No tālu tālām zemēm. Sīki mazi eņģelīši Danco mūsu kulītēs, Viena pati debess māte Mureļos karājās. Kur tie bērni palikuši Ar tiem tauku vēderiem? Visu gaļu apēduši, Kauli vien, kauli vien.
3.
Selēna 02:18
Sper, Pērkons, avotā Līdz pašam dibenam, Tur atrasi Joda meitu, Zelta kannas mazgājot. Kuries, mana uguntiņa, Es tev došu baltu vistu; Es tev došu baltu vistu Ar visiem cālīšiem. Melns krauklītis gaisā skrēja, Asintiņa upe tek; Šodien sniga balti sniegi Kā baltās gaigaliņas.
4.
Sasatika Dievs ar Velnu Vidū jūras uz akmeņa; Kažociņi briku braku, Zobentiņi šņiku šņaku.
5.
Čuči, guli 02:15
Čuči, guli, mans bērniņ! Kas tev’ rītu pašūpos? Kas tev’ rītu pašūpos, Kas dziesmiņu padziedās? Kas dziesmiņu padziedās, Kas bērniņu pašūpos?
6.
Lūdzama māmiņa, Laid bērnus iekšā, Ķekatu bērniņiem Kājiņas salst. Tec, tec, Mēnesi, Vārtiņus vērti, Nu nāk Saulei Trejādi viesi. Teci, teci, Mēnesi, Vārtiņus vērti, Ķekatu bērniņiem Kājiņas salst. Ķekatu māmiņa, laid bērnus iekšā, Nezagšu īlenu, nezagšu adatu, Susekli to zagšu, to man vajag, – Ķekatas bērniņiem galviņas sukāt.
7.
Lielas māsas, mazas māsas, Iesim jūras puķes plūkt! Jūras puķes skaistas puķes, Dzelteniemi ziediņiem Dzelteniemi ziediņiem, Sarkaniem vidiņiem. Lieli brāļi, mazi brāļi, Iesim jūras putnus šaut! Jūras putni varen’ daiļi, Dzeltenāmi kājiņām. Dzeltenāmi kājiņām, Sudrabiņa nadziņiem. Sudrabiņa nadziņiem, Zeltītiemi spārniņiem. Zeltītiemi spārniņiem, Dimantiņa cekuliem.
8.
Kazas Deja 02:04
Sīki, mazi bērniņi Kā tam purva strazdiņam; Skrienu dienu, skrienu nakti, Nevar’ bērnus pabarot. Plandatiesi, mēļi svārki, Nu jums vaļa plandīties! Sen bijāti gulējuši, Šo dieniņu gaidīdam’.
9.
Salti pūta ziemas vēji, Tālu bēga vasariņa. Aizbrauca budēļi, norībināja, Aiznesa mēteli zobina galā. Skrej, skrej, bitīte, Loki spārnus! Projām, projām, nelūgti viesi!
10.
Sausi Koki 02:53
Zili melni padebeši Pavakara pusītē. Tāli, tāli, Pērkonītis Aiz Daugavas ducināj’. Sausi koki, zaļi koki, Visi lūza gabalos; Pušu plīsa smilšu kalni, Akmeņiemi dancojot. Tālu, tālu Pērkonītis Aiz Daugavas ducināja; Pār purviemi, pār mežiemi Ozols krita skanēdams. Kas tas bija, kas atjāja, Ar akmiņa kumeliņ’? Izjādāmis, pārjādamis Sasper zelta ozoliņ’.
11.
Māsiņa 02:01
Laime brida rudzu lauku, Zīda svārkus sacēlus’ . Kad nolaida zīda svārkus, Apklāj' visu rudzu lauku. Brālīt’s, māsiņ’ žēlodams, Laipā meta zobentiņu; Tec, māsiņ’, viegli pāri, Nelauz manu zobentiņu. Apakš mana zobentiņa Simtiņš karu līgojās. Pilna upe baltu ziedu. Nedrīkstēju pāri iet. Brālīts, māsiņ’ žēlodams, Laipā meta zobentiņu; Tec, māsiņ’, viegli pāri, Nelauz manu zobentiņu.
12.
Pupa 04:50
Iestādīju baltu pupu Baltā smilšu kalniņā; Baltā smilšu kalniņā, Pašā kalna galiņā. Tā izauga kupla, gara Līdz pašām debesīm. Pa tiem pupas zariņiem Es uzkāpu debesīs. Es pārsviedu zelta zirni Pār sudraba ozoliņ’, Lai tas krita skanēdams Pa zariņu zariņiem. Dieviņš man aicināja Trīs gadiņi dienestā. Es Dievami pavaicāju, Ko solīji loniņā? ˗ Es tev došu zelta kroni Ar visiemi vizuļiem. Rītos agri celdamies, Mazgā rīta rasiņā. Nomazgājis rasiņā; Liec savā galviņā.
13.
Šķērsu dienu Saule tek, Naktī šķērsu Mēnestiņš Šķērsu teka Dieva zirgi Nevažoti, negrožot’. Krustām auga bērzam saknes, Krustām zvaigznes debesīs; Krustām skrēja Dieva zirgi, Neēduši, nedzēruš’.
14.
Metīs manā saujiņā, Sēdēs zelta krēsliņā; Nemetīs man saujiņā, Sēdēs mēslu čupiņā. Nemetīs, to nevedīs, Ratiem ne ar kamanām; Nemetīs man maciņā, Kritīs ledus podiņā.
15.
Čiv, čiv, putniņ, putna bērniņ! Čiv, čiv putniņ, putna bērniņ! Ielēcu krūmiņā, tā mana muižiņa; Nobira lapiņa, tā mana sagšiņa.
16.
Kas tur spīd, kas tur viz Viņā lauka maliņā? Saules meita sukājās Ar sidraba suseklīt. Aiz jūriņas augsti kalni Tur sarkanas ogas aug. Tās nebija zemes ogas, Tās Saulītes asariņas. Karavīram īss mūžiņš, Kā vasaras launadziņš, Kā vasariņas launadziņš, Kā ūdeņa burbulīts.
17.
Upe iet dzirkstēdama, Es stāvēju maliņā; Ar aso zobentiņu, Joda māti gaidīdams. Es sacirtu Joda māti Deviņos gabalos. Apskrien mani balti svārki Ar tām Joda asinīm. Saule brauca debesīs Ar dzeltenu kumeliņ’; Pērkonītis tricināja Visu Dieva pasaulīt’. Ozols auga jūriņā Sidrabiņa lapiņām; Tur nolaida Saules meita Ik rītiņu mazgāties.

about

Mūzika Rozes Stiebras animācijas filmai

credits

released December 13, 2018

license

all rights reserved

tags

about

JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS Latvia

JJO ir sešu mūziķu jaunfolka grupa, kas latviešu dainas lieto kā pamatu, lai radītu jaunu oriģinālmūziku – svaigu popa, roka, tautas un elektroniskās mūzikas savienojumu.
JJO (Jauno Jāņu Orķestris) is a 6-piece new-folk band that uses Dainas - Latvian traditional spoken poetry in their music - a fresh combination of pop, rock, traditional and electronic music.
... more

shows

contact / help

Contact JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS, you may also like: